ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

 

Βασισμένη σε Γερμανική τεχνογνωσία, η Silcio επένδυσε περισσότερα από €160.000.000 στην κατασκευή μίας άριστης παραγωγικής μονάδος στην Ελλάδα.

Η Silcio παράγει  Φωτοβολταϊκά Κύτταρα και Φωτοβολταϊκά Πλαίσια χρησιμοποιώντας σαν πρώτη ύλη  πυρίτιο υψηλότατης καθαρότητας. Ο συνεχής ποιοτικός έλεγχος εγγυάται την παραγωγή προϊόντων υψηλής αποδόσεως.

 

Μία επένδυση για το περιβάλλον

Μία επένδυση στο Μέλλον

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

H Silcio είναι μία Ελληνική  εταιρεία η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή πολυκρυσταλλικών φετών πυριτίου, Φωτοβολταϊκών Κυττάρων  και Φ/Β Πλαισίων. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2005 και την άνοιξη του 2009, μόλις 11 μήνες από τις πρώτες εκσκαφές, το εργοστάσιο στην Πάτρα ξεκίνησε την παραγωγή.

 

Οι εγκαταστάσεις της SILCIO βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας, την 3η μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας καθώς επίσης και το μεγαλύτερο λιμάνι εξαγωγών της χώρας προς τη δυτική Ευρώπη


Περισσότερα… 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

Το  εργοστάσιο των Πατρών είναι μία ζωντανή  απόδειξη της δέσμευσης  μας για τα περιβαλλοντικά θέματα. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι:

    - Τα συστήματα αποβλήτων της Silcio είναι από τις πλέον εξελιγμένες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και ότι 
    -
    Η λάσπη από την παραγωγή πυριτίου υφίσταται επεξεργασία και ανακύκλωση στο εξωτερικό.

     

    Περισσότερα… 

Κοινωνική Ευθύνη

 

Η ακεραιότητα, η ειλικρίνεια  και η δίκαιη συμπεριφορά  είναι η αξίες  που μας διέπουν. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί  από τον τρόπο  που λειτουργούμε, τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων μας, από την προστιθέμενη αξία που μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες και συνεργάτες μας και, τελικά, από τη δέσμευσή μας για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος.

Η SILCIO έχει δημιουργήσει ένα τεχνολογικό κέντρο στην Πάτρα με ένα θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση στην περιοχή.

 

Περισσότερα… 

powered by eProductions